Vågan Elektro AS

Lading av elbil - kort fortalt

Enten du har eller vurderer å gå til anskaffelse av en elbil, er det mange som har spørsmål om lading og bruk av ladestasjoner. Det tryggeste, raskeste og mest praktiske vil alltid være å installere en fastmontert ladestasjon.

Hvorfor installere hjemmelader?

Sikkerhet og effekt er hovedgrunnene til å installere hjemmelader. En elbil må lades i flere timer og rent praktisk vil bilen lades opp inntil 60% raskere med en ladestasjon. Den sørger for stabil lading som er tilpasset alle belastningene i det elektriske anlegget. Bilen vil derfor lade med den hastigheten den klarer å motta strøm.

Hjemmeladeren må installeres av en autorisert elektriker. Ladestasjonen får en dedikert kurs og blir montert med jordfeilbeskyttelse, overspenningsvern og jordingsforbindelse. Boksen sørger også for at ladingen til enhver tid er under overvåkning. Vi monterer også ladeboksen slik at den skal være lett tilgjengelig for ladeuttaket på bilen din. Den kan monteres i garasjen, på hus- eller garasjevegg eller utendørs på søyle med tak over.

Hvorfor ikke bruke ladekabel med stikkontakt som standard ladeløsning?

Ladekabelen som følger med bilen (stikkontakt) er ment som en portabel ladestasjon, og ved daglig bruk vil det bli slitasje på både kabelen og stikkontaktene den er koblet til. Med nye forskrifter er det ikke tillatt å lade bilen på en kurs som gir mer enn 10A.

Hva er betyr CSS, CHAdeMO, Type1 og Type2?

Det finnes mange ulike ladekontakter som passer til de ulike elbilene på markedet. Som hovedregel kan man si at Type1 passer japanske biler og Type2 passer europeiske biler. Type2 kan levere inntil 22kW på enkelte ladesystemer og har lengre levetid enn andre ladekontakter. For å unngå fare for gnistdannelser låses denne kontakten også til ladeuttaket slik at det ikke er mulig å trekke ut kabelen på bilen mens ladingen pågår. Alle offentlige og felles ladestasjoner som etableres i dag vil ha Type2 uttak.

CSS og CHAdeMO er ulike former for hurtiglading fra 40kW og oppover - lik de man finner på hurtigladestasjonene. Dette er kraftigere ladeplugger, og likhet med Type1 og Type2 benytter man CHAdeMO for japanske biler og CCS for europeiske biler.

Ulike ladesystemer for elbil

Ladesystemene omtales ofte som Mode 2, Mode 3 og Mode 4. Enkelt forklart er dette hvilken type ladestasjon er tilkoblet. Mode 2 er ladekabelen som følger med bilen (stikkontakt), Mode 3 er lading med Type1- eller Type2-kabel, og Mode 4 er hurtiglading med CHAdeMO eller CCS.

Ta kontakt med oss, så sørger vi for å finne riktig løsning for deg!