Vågan Elektro AS

Alarm, signal- og sikringsanlegg

Vi leverer og monterer alarm-, signal- og sikringsanlegg.

Vi leverer blant annet innbruddsalarmanlegg, adgangskontroll og brannvarslingsanlegg til bedrifter, sykesignalanlegg på sykehjem, SD-anlegg, telefoni og bredbånd.


Sikre din bedrift og dine verdier

Vi kan levere ulike alarm- og signalanlegg som for eksempel:

  • Brannalarm
  • Innbruddsalarm
  • Kameraovervåkning
  • Tele- og datanettverk

Vi kan også installere adgangskontrollanlegg som kobles opp mot enkeltdører eller mot byggets SD-anlegg.

Styr hele ditt bygg fra ett og samme system

Vi installerer sentral driftskontroll, SD-anlegg, til alle typer bygg. Et SD-anlegg er et rasjonelt styrings- og kontrollverktøy som lar deg styre alt av varme, ventilasjon, lysstyring og varsler ved driftsforstyrrelser. Et SD-anlegg kan også være et produksjonsanlegg i en fabrikk eller andre anlegg.

I et moderne bygg er SD-anlegget kanskje det viktigste verktøyet for effektiv drift. Et system tilpasset deres drift bidrar til reduserte driftskostnader, bedre inneklima og optimal energiutnyttelse.

Vi installerer bredbånd

Vågan Elektro AS installerer bredbånd, og har hatt en rekke jobber for netteiere hvor vi knytter opp sluttkunder mot både fiber bakkenett og radiolink.

Ta kontakt med Vågan Elektro i dag dersom du ønsker alarm-, signal- og sikringsanlegg i Vågan, Hadsel eller Vestvågøy.